Màn chiếu điện tử

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Thông Số
Chi tiết - Electric Apollo (70’’ x 70’’) -1:1 - Đường chéo (diagonal): 100” - Kích thước (dimensions): 1.78x1.78m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Electric Screen (84” x 84”) -1:1 - Đường chéo (diagonal): 120” - Kích thước (dimensions): 2.13x2.13m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Wall Dalite (96’’ x 96’’) -1:1 - Đường chéo (diagonal): 136” - Kích thước (dimensions): 2.44x2.44m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Electric Screen (96” x 72”) - 4:3 - Đường chéo (diagonal): 120” - Kích thước (dimensions): 2,44m x 1,82m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Electric Screen (120” x 90”) - 4:3 - Đường chéo: 150” - Kích thước: 3,05m x 2,30m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Electric Screen (120” x 120”) - 1:1 - Đường chéo: 170” - Kích thước: 3,05m x 3,05m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Electric Screen (160” x 120) - 4:3 - Đường chéo: 200” - Kích thước: 4,06m x 3,05m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng
Thông Số
Chi tiết - Electric Screen (240” x 180”) - 4:3 - Đường chéo: 300” - Kích thước: 6,10m x 4,57m - Chất liệu màn: Mate white, sơn đen mặt sau - Bảo hành: 12 tháng